Syndicus

Mede-eigendom Syndicus

Als professionele syndicus zijn wij het uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de besluiten die tijdens  de algemene vergaderingen worden genomen.

 

We werken nauw samen met de raad voor mede-eigendom om een optimaal beheer te garanderen.


Onze missie omvat

drie dimensies

Administratief beheer

 

Bijeenroeping van gewone en buitengewone algemene vergaderingen


Opstellen en overbrengen van de verslagen van algemene vergaderingen


Beheer van contracten met derden (bijv. verzekering, onderhoud, levering van energie)


Vertegenwoordiging van de belangen van de vereniging van mede-eigenaars


Archivering (bijv. managementbestanden, lijsten van mede-eigenaars)


Overdracht van informatie in verband met de overdracht van het eigendomsrecht


Documentbeheer (inclusief web portaal)
Technisch beheer

 

Zorgen voor de goede staat van de gemeenschappelijke delen


Werken gedaan hebben


Beheer van sinisters


Voorlopige maatregelen van bescherming en voorlopige administratie nemen


De selectiebestanden van de contracterende partijen maken


Gebruikelijke leveringscontracten evalueren
Financieel beheer

 

Beheer van de fondsen van de mede-eigendom


Het bijhouden van de rekeningen


Voorbereiding van de geplande jaarlijkse begrotingen


Vaststelling van de individuele afrekeningen en vrijwillige betaling van lasten
Een transversale activiteit waaraan we de nodige aandacht schenken:

Het beheer van interpersoonlijke relaties die specifiek zijn voor elk mede-eigendom.


        Neem contact met ons


        Kraainemlaan 28a

        1950 KRAAINEM


        contact@bgiv.be


        +32 487 891 240
Toezichthoudende autoriteit:

BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B

1000 Brussel

Geoffroy VRANCKX

Erkend Makelaar IPI 508.345

Beroepskwalificatie verkregen in België

ABSA-FEDERIA-lid Vastgoedbeheerder

KBO0803.163.364

BTW BE0803.163.364

IBAN BE97 6451 0937 8649

AXA Belgium, police 730.390.160, compl. 730.401.047

K.B. 27/09/2006

WET MEDE-EIGENDOM

General Data Protection Regulation (2018): Privé-leven, gegevensbescherming en gebruik van de website


© Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden