Rentmeester

Rentmeester

Wanneer we optreden als rentmeester, voeren we vastgoedbeheeractiviteiten uit die verschillen van die van de syndicus en die bekend staan als patrimonium, verhuur of privébeheer.

In opdracht van de eigenaren werken we in hun naam en zijn we toegewijd aan het eerlijk verdedigen van hun interesses.   

De onroerende goederen die we beheren, kunnen goederen zijn voor commerciële, residentiële of kantoordoeleinden.

Wij ontslaan de eigenaren van het dagelijks beheer van de vastgoed (en) die zij ons hebben toevertrouwd, waaronder het primaire aanspreekpunt worden voor huurders, leveranciers, syndici en andere derden.

          Onze missie bestrijkt drie dimensiesAdministratief beheer

 

Organisatie van expertisen (EnergiePrestatieCertificaten en inventarissen)

 

Vertegenwoordiging van de eigenaars tijdens de inventarissen

 

Verhuur van de vastgoeden en samenstelling van de dossiers van kandidaturen

 

Verificatie van de abonnementen : verzekerings- en huurgaranties, huishoudelijk reglement

 

Levering en ontvangst van sleutels

 

Beheer van huurovereenkomsten en relaties met huurders (bijv. vrijwillige betaling van lasten)

 

Contractbeheer (bijv. leveranciersbetaling)


Documentbeheer
Technisch beheer

 

Beheer van sinisters

 

Beheer van reparatie- en onderhoudswerken
Financieel beheer

 

Inzameling van huurgelden en provisies voor kosten

 

Indexatie van huurprijzen

 

Voorbereiding van de rekeningen die aan de huurders moeten worden geadresseerd

 

Terugbetaling naar de eigenaars

        Neem contact met ons


        Kraainemlaan 28a

        1950 KRAAINEM


        contact@bgiv.be


        +32 487 891 240
Toezichthoudende autoriteit:

BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B

1000 Brussel

Geoffroy VRANCKX

Erkend Makelaar IPI 508.345

Beroepskwalificatie verkregen in België

ABSA-FEDERIA-lid Vastgoedbeheerder

KBO0803.163.364

BTW BE0803.163.364

IBAN BE97 6451 0937 8649

AXA Belgium, police 730.390.160, compl. 730.401.047

K.B. 27/09/2006

WET MEDE-EIGENDOM

General Data Protection Regulation (2018): Privé-leven, gegevensbescherming en gebruik van de website

© Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden