Rentmeester

Rentmeester

Wanneer we optreden als rentmeester, voeren we vastgoedbeheeractiviteiten uit die verschillen van die van de syndicus en die bekend staan als patrimonium, verhuur of privébeheer.

In opdracht van de eigenaren werken we in hun naam en zijn we toegewijd aan het eerlijk verdedigen van hun interesses.   

De onroerende goederen die we beheren, kunnen goederen zijn voor commerciële, residentiële of kantoordoeleinden.

Wij ontslaan de eigenaren van het dagelijks beheer van de vastgoed (en) die zij ons hebben toevertrouwd, waaronder het primaire aanspreekpunt worden voor huurders, leveranciers, syndici en andere derden.

          Onze missie bestrijkt drie dimensies



Administratief beheer

 


Organisatie van expertisen (EnergiePrestatieCertificaten en inventarissen)


 

     Vertegenwoordiging van de eigenaars tijdens de inventarissen

 


Verhuur van de vastgoeden en samenstelling van de dossiers van kandidaturen


 

Verificatie van de abonnementen : verzekerings- en huurgaranties, huishoudelijk reglement


 

Levering en ontvangst van sleutels

 


Beheer van huurovereenkomsten en relaties met huurders (bijv. vrijwillige betaling van lasten)

 


Contractbeheer (bijv. leveranciersbetaling)


  Documentbeheer




Technisch beheer

 


Beheer van sinisters


 

Beheer van reparatie- en onderhoudswerken



 


Financieel beheer


 

Inzameling van huurgelden en provisies voor kosten

 


Indexatie van huurprijzen

 


Voorbereiding van de rekeningen die aan de huurders moeten worden geadresseerd

 


Terugbetaling naar de eigenaars

        Neem contact met ons


        Kerkbergstraat 15

        1970 Wezembeek-Oppem


        contact@bgiv.be


        +32 487 891 240



Toezichthoudende autoriteit:

BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B

1000 Brussel

Geoffroy VRANCKX

Erkend Makelaar IPI 508.345

Beroepskwalificatie verkregen in België

ABSA-FEDERIA-lid Vastgoedbeheerder

KBO0508.540.514

BTW BE0508.540.514

IBAN BE30 6451 0226 4711

AXA Belgium, polis 730.390.159, compl. 730.390.1609

K.B. 27/09/2006

General Data Protection Regulation (2018): Privé-leven, gegevensbescherming en gebruik van de website

© Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden